Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Carsten Essler Helmer

Konsulent

ceh@tekniq.dk

7742 4296

KLS for vvs og kloak

KLS for vvs og kloak

Kvalitetsledelsessystem (KLS-system) for vvs-installatører og kloakmestre.

Virksomheder, der ansøger om autorisation, skal fremlægge dokumentation for, at virksomheden har et godkendt kvalitetsledelessystem (KLS).

Kvalitetsledelessystemet skal rette sig mod den del af virksomhedens forretningsgrundlag, der vedrører det autorisationskrævende arbejde.

Kvalitetsledelessystemet skal godkendes og løbende efterprøves af en af Sikkerhedsstyrelsens godkendte kontrolinstanser.

Hovedformålet med kvalitetsledelessystemet er at varetage sikkerheden i det udførte arbejde således, at installationerne er sikre for personer, dyr og bygninger.

OBS! Fra den 1. juli 2017 er der trådt ændrede regler for kvalitetsledelessystemer (KLS) i kraft.

Bekendtgørelse nr. 1363 af 29. november 2018 om kvalitetsledeles-systemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet afløser bekendtgørelse nr. 629 fra 2017. Læs bekendtgørelse nr. 1363 her.

Reglerne lemper en række krav til virksomhedernes kvalitets-ledelessystemer. Til de centrale ændringer hører, at der for virksomheder fremover ikke stilles krav om opbevaring af beviser for uddannelser og kurser. Væk er også kravet om rapporter for den interne efterprøvning.

Kravene til ledelsens evaluering er også ændret. Fremover skal virksomheden i kvalitetsledelessystemet beskrive, hvordan ledelsen mindst én gang om året udfører evaluering af kvalitets-ledelessystemet. Der er i dag udelukkende krav om, at virksomheden i KLS skal opbevare ledelsens evaluering i forhold til afvigelser.

Sikkerhedsstyrelsen har i tæt samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne udarbejdet en ny vejledning til virksomhederne og kontrolinstanserne om efterprøvning af virksomhedernes KLS. Vejledningen kan downloades her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet et KLS rammesystem, der opfylder kravene i BEK 1363 og følger Sikkerhedsstyrelsens KLS-vejledning. Konceptet kan downloades fra link på denne side.

Har du spørgsmål vedrørende KLS, kan du kontakte teknisk konsulent Birger Tannebæk Christiansen.


Senest opdateret 14-10-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.