Vvs-teknik

Vand, gas, afløb, kloak og indeklima - læs om det her.

Vandinstallation
Vandinstallation

Vandinstallation defineres som den rørlagte vandtilførsel fra anboring på hovedledning til udløb af tapsted. Den omfatter både det kolde og varme vand.

Læs mere
Gasintallation
Gas

Gasinstallation defineres som den ledningsførte gastilførsel fra tilslutning på forsyningsanlæg til og med afslutning af et eventuelt aftrækssystem over tag

Læs mere
Afløb eller kloakinstallation
Afløbs- eller kloakinstallation

Afløbs- eller kloakinstallation defineres som den rørlagte afledning af vand fra installationsgenstand (vask, gulvafløb e.l.) til indløb i hovedledning.

Læs mere
Indeklima
Indeklima

Indeklima defineres som forhold, der påvirker oplevelsen af at opholde sig inde i boligen, på arbejdspladsen eller andre bygninger.

Læs mere

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.