Regnvandsinstallation

Regnvandsinstallation defineres som den rende- eller rørlagte vandtransport fra opsamlingsareal til udløb ved WC eller vaskemaskine.

Den omfatter både opsamling, lager og distribution til tappemulighed.

Arbejde på regnvandsinstallationer er omfattet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglementet kapitel 4  
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
Rørcenteranvisning 003 Brug af regnvand

Vejledning Bygningsreglement
DS 439 Vandnorm
DS/EN 1717 Norm for tilbagestrømningssikring 
Rørcenteranvisning 015 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Vejledning fra TEKNIQ

Bedre installationer - TEKNIQS håndbog om vand
Vvs-arbejde i huset - Sådan overholdes autorisationsloven 

Vejledning øvrige
SBi 227 Korrosion i VVS-installationer 
Byg Erfa 


Senest opdateret 09-11-2018

se også

Autorisation
   Ikon pil
Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.