Forsyningsanlæg

Forsyningsanlæg

Forsyningsanlæg defineres som den varmeproducerende enhed til sikring af boligens opvarmning samt produktion af varmt brugsvand.

Forsyningsanlæg opdeles i primære anlæg, der dækker hele varmebehovet og sekundære anlæg, der dækker en del af varmebehovet.

Primære forsyningsanlæg omfatter blandt andet:

Fjernvarmeunit
Definition: Fjernvarme defineres som en enhed forsynet fra ekstern forsyning.

Autorisationskrav:

Arbejde med fjernvarme er ikke omfattet af autorisationsloven. Dog vil arbejde med vandtilslutning kræve vvs-autorisation. Nogle fjernvarmeværker kræver en sikkerhedsstillelse. Alle medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne lever op til dette krav.

Ordninger på området: Fjernvarmens Serviceordning

Gaskedel
Definition: Kedel med forbrænding af gas, primært naturgas.

Autorisationskrav:

Der kræves vvs-autorisation for opsætning og A-certifikat for indregulering og idriftssætning af kedel. Udskiftning af varmtvandsbeholder kræver autorisation.

Oliekedel
Definition: Kedel med forbrænding af gasolie (fyringsolie).

Autorisationskrav: Arbejde på oliekedel kræver ikke autorisation. Udskiftning af varmtvandsbeholder kræver autorisation

Ordninger på området: OR-ordningen

Biokedel
Definition: Kedel med forbrænding af biomasse, eksempelvis træpiller, brænde eller bioolie

Autorisationskrav: Arbejde på biokedel kræver ikke autorisation. Udskiftning af varmtvandsbeholder og arbejde med brandslukningsudstyr tilsluttet vandforsyning kræver autorisation.

Ordninger på området: VE-installatør

Varmepumpe
Definition: Kedel der producerer energi ved udnyttelse af dugpunktsteori. Populært omdannes energi fra opsamlingskreds til højere energiniveau i sekundær kreds.

Autorisationskrav:

Arbejde på varmepumpe kræver ikke autorisation. Udskiftning af varmtvandsbeholder kræver autorisation. For kølemiddelfyldning over 2,5 kg kræves virksomhedsgodkendelse efter ISO 9001. For kølemiddelfyldning (HFC) mellem 1 og 2,5 kg kræves kategori II- certifikat hos montør.

Ordninger på området: VE-installatør, KMO - Kølebranchens MiljøOrdning

Elvarme
Definition: Kedel med overførsel af varme fra elnettet. Elpatron kan være monteret i andre typer forsyningsenheder.

Autorisationskrav:

Der kræves elautorisation ved montering af elkedel. Ved udskiftning af varmtvandsbeholder kræves vvs-autorisation.

Ordninger på området: Ingen kendte pt.

Sekundære anlæg omfatter blandt andet:

Solvarme
Definition: Anlæg til overførsel af solens stråler til flydende medie, der kan supplere og i perioder erstatte energitilførsel fra primær forsyning.

Autorisationskrav: Der kræves ikke autorisation for arbejde med solvarme. Tilsluttes solvarme til varmtvandsbeholder kræves autorisation.

Ordninger på området: VE-installatør

Solceller
Definition: Anlæg til overførsel af solens stråler til el. Vil normalt være tilsluttet elinstallation ved måler.

Autorisationskrav: Der kræves autorisation for arbejde med solceller

Ordninger på området: VE-installatør

Luft/luft varmepumpe
Definition: Anlæg til opvarmning af enkeltrum via udeluft. Se mere under varmepumpe

Autorisationskrav: Arbejde på varmepumpe kræver ikke autorisation. For kølemiddelfyldning over 2,5 kg kræves virksomhedsgodkendelse efter ISO 9001, og for fyldning mellem 1 og 2,5 kg kræves kategori II- certifikat hos montør.

Ordninger på området: KMO - Kølebranchens MiljøOrdning, VE-installatør


Senest opdateret 07-01-2021

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.