Gasinstallation

Gasinstallation

Gasinstallation defineres som den ledningsførte gastilførsel fra tilslutning på forsyningsanlæg til og med afslutning af et eventuelt aftrækssystem over tag

Gasinstallation omfatter installation for naturgas, bygas og flaskegas. Den omfatter således gasstikledning, målerregulatorskab, husindføring, indvendig gasinstallation, opstilling af det gasforbrugende apparat, etablering af friskluft og ventilation samt tilslutning aftrækssystem.

Arbejde på gasinstallationer er omfattet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Gasreglement A, B og C
Meddelelser om gas
Bygningsreglement kapitel 8.5.1.4

Vejledning Gas- og Bygningsreglement

Gasbranchens installationsanvisninger
Vejledninger fra SIK 

Vejledninger fra TEKNIQ

Vvs-arbejde i huset Sådan overholdes autorisationsloven (kan købes i Servicebutikken)

Vejledning øvrige
Ståbi Gas

Ordninger eller sektioner
GSR-ordningen 


Senest opdateret 28-07-2017

læs mere

Autorisation

   Ikon pil
Servicebutikken    Ikon pil
Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.