Indeklima

Indeklima

Indeklima defineres som forhold, der påvirker oplevelsen af at opholde sig inde i boligen, på arbejdspladsen eller andre bygninger.

Faktorer med indvirken på indeklimaet er hovedsageligt de 2 v’er i vvs, nemlig varme og ventilation. Herunder kommer også faktorer som køling, lyd, materialer, forsyningsformer, distributionsanlæg osv.

Arbejde på indeklimaområdet kræver ikke autorisation, medminder der indgår brugsvand, afløb, gas, el eller kloak i arbejdet.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglement overordnet indeklima kapitel 6 
Herunder bestemmelser om Termisk indeklima, lyd, luftkvalitet og lysforhold
Bygningsreglement kapitel 8 installationer 
Herunder bestemmelser om installationer for ventilation, varme

Vejledning Bygningsreglement

SBI 196 Indeklimahåndbogen 

Vejledning øvrige
DANVAK Håndbog 
Byg Erfa 


Senest opdateret 28-07-2017

Se også

Autorisation
   Ikon pil
Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.