Forsyningsanlæg

Forsyningsanlæg

Forsyningsanlæg defineres som den varmeproducerende enhed til sikring af boligens opvarmning samt produktion af varmt brugsvand.

Forsyningsanlæg opdeles i primære anlæg, der dækker hele varmebehovet og sekundære anlæg, der dækker en del af varmebehovet.

Primære forsyningsanlæg omfatter blandt andet:

Fjernvarmeunit
Definition: Fjernvarme defineres som en enhed forsynet fra ekstern forsyning.

Autorisationskrav: Arbejde med fjernvarme er ikke omfattet af autorisationsloven. Dog vil arbejde med vandtilslutning kræve vvs-autorisation. Nogle fjernvarmeværker kræver en sikkerhedsstillelse. Alle medlemmer af TEKNIQ er omfattet af denne.

Ordninger på området: FjR-ordningen

Gaskedel
Definition: Kedel med forbrænding af gas, primært naturgas.

Autorisationskrav: Der kræves vvs-autorisation for opsætning og idriftsætning samt A-certifikat for indregulering af kedel. Udskiftning af varmtvandsbeholder kræver autorisation.

Ordninger på området: GSR-ordningen

Håndbøger eller værktøjer: Gasbranchens installationsanvisninger

Oliekedel
Definition: Kedel med forbrænding af gasolie (fyringsolie).

Autorisationskrav: Arbejde på oliekedel kræver ikke autorisation. Udskiftning af varmtvandsbeholder kræver autorisation

Ordninger på området: OR-ordningen, KS-ordning for olieservice

Biokedel
Definition: Kedel med forbrænding af biomasse, eksempelvis træpiller, brænde eller bioolie

Autorisationskrav: Arbejde på biokedel kræver ikke autorisation. Udskiftning af varmtvandsbeholder og arbejde med brandslukningsudstyr tilsluttet vandforsyning kræver autorisation.

Ordninger på området: KSO-ordning, VE-installatør

Varmepumpe
Definition: Kedel der producerer energi ved udnyttelse af dugpunktsteori. Populært omdannes energi fra opsamlingskreds til højere energiniveau i sekundær kreds.

Autorisationskrav: Arbejde på varmepumpe kræver ikke autorisation. Udskiftning af varmtvandsbeholder kræver autorisation. For kølemiddelfyldning over 2,5 kg kræves virksomhedsgodkendelse efter ISO 9001, og for fyldning mellem 1 og 2,5 kg kræves kategori II- certifikat hos montør.

Ordninger på området: VPO-ordning, VE-installatør, KMO-ordning

Elvarme
Definition: Kedel med overførsel af varme fra elnettet. Elpatron kan være monteret i andre typer forsyningsenheder.

Autorisationskrav: Der kræves elautorisation ved montering af elkedel. Ved udskiftning af varmtvandsbeholder kræves autorisation.

Ordninger på området: Ingen kendte pt.

Sekundære anlæg omfatter blandt andet:

Solvarme
Definition: Anlæg til overførsel af solens stråler til flydende medie, der kan supplere og i perioder erstatte energitilførsel fra primær forsyning.

Autorisationskrav: Der kræves ikke autorisation for arbejde med solvarme. Tilsluttes solvarme til varmtvandsbeholder kræves autorisation.

Ordninger på området: KSO-ordning, VE-installatør

Solceller
Definition: Anlæg til overførsel af solens stråler til el. Vil normalt være tilsluttet elinstallation ved måler.

Autorisationskrav: Der kræves autorisation for arbejde med solceller

Ordninger på området: KSO-ordning, VE-installatør

Luft/luft varmepumpe
Definition: Anlæg til opvarmning af enkeltrum via udeluft. Se mere under varmepumpe

Autorisationskrav: Arbejde på varmepumpe kræver ikke autorisation. Udskiftning af varmtvandsbeholder kræver autorisation. For kølemiddelfyldning over 2,5 kg kræves virksomhedsgodkendelse efter ISO 9001, og for fyldning mellem 1 og 2,5 kg kræves kategori II- certifikat hos montør.

Ordninger på området: KMO-ordning, VE-installatør


Senest opdateret 07-11-2016

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.