Vandinstallation

Vandinstallation

Vandinstallation defineres som den rørlagte vandtilførsel fra anboring på hovedledning til udløb af tapsted. Den omfatter både det kolde og varme vand.

Arbejde på vandinstallationer er omfattet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglementet kapitel 21 
DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Vejledning Bygningsreglement
DS 439 Vandnorm
DS/EN 1717 Norm for tilbagestrømningssikring
Rørcenter-anvisning 015, Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Vejledning fra TEKNIQ
Bedre installationer - TEKNIQS håndbog om vand

Vejledning øvrige
SBI 227 Korrosion i VVS-installationer 
SBI 234 Vandinstallationer - Funktion og tilrettelæggelse 
SBI 235 Vandinstallationer – Dimensionering 
SBI 236 Vandinstallationer - Installationsdele og anlæg 
Ståbi Vand og afløb


Senest opdateret 06-11-2018

Læs mere

Autorisation

   Ikon pil
Bedre installationer

   Ikon pil
Servicebutikken     Ikon pil
Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.