Vandinstallation

Vandinstallation

Vandinstallation defineres som den rørlagte vandtilførsel fra anboring på hovedledning til udløb af tapsted. Den omfatter både det kolde og varme vand.

Arbejde på vandinstallationer er omfattet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglement kapitel 8.4
DS 452 Norm for isolering af tekniske installationer

Vejledning Bygningsreglement
DS 439 Norm for vandinstallationer (Kan købes i Servicebutikken)
DS/EN 1717 tilbagestrømningssikring (Kan købes i Servicebutikken)
Rørcenteranvisning 015 tilbagestrømningssikring (pdf)

Vejledninger fra TEKNIQ
Håndbog Veje til sikkert vand (Kan købes i Servicebutikken)
Vvs-arbejde i huset Sådan overholdes autorisationsloven (Kan købes i Servicebutikken)

Vejledning øvrige
SBI 227 Korrosion i installationer (Kan købes i Servicebutikken)
SBI 234 Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse (Kan købes i Servicebutikken)
SBI 235 Vandinstallationer – dimensionering (Kan købes i Servicebutikken)
SBI 236 Vandinstallationer - installationsdele og anlæg (Kan købes i Servicebutikken)
Ståbi Vand og Afløb
Byg Erfa


 


Senest opdateret 24-11-2016

Læs mere

Autorisation

   Ikon pil
Sikkert vand

   Ikon pil
Servicebutikken     Ikon pil
Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.