Vandinstallation

Vandinstallation

Vandinstallation defineres som den rørlagte vandtilførsel fra anboring på hovedledning til udløb af tapsted. Den omfatter både det kolde og varme vand.

Arbejde på vandinstallationer er omfattet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglementet kapitel 21 
DS 452 Norm for isolering af tekniske installationer

Vejledning Bygningsreglement
DS 439 Norm for vandinstallationer 
DS/EN 1717 tilbagestrømningssikring 
Rørcenteranvisning 015, Tilbagestrømningssikring 

Vejledninger fra TEKNIQ
Håndbog Veje til sikkert vand 

Vejledning øvrige
SBI 227 Korrosion i installationer 
SBI 234 Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse 
SBI 235 Vandinstallationer – dimensionering 
SBI 236 Vandinstallationer - installationsdele og anlæg 
Ståbi Vand og Afløb

 


Senest opdateret 21-09-2018

Læs mere

Autorisation

   Ikon pil
Sikkert vand

   Ikon pil
Servicebutikken     Ikon pil
Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.