Bedre installationer

Bedre installationer

Den autorisede vvs-installatør er i bund og grund kundens eneste garanti for, at alle installationer i boliger, daginstitutioner og industrivirksomheder er sikre, lovlige og af høj kvalitet.

En forudsætning, for at den autoriserede vvs-installatør fortsat kan smykke sig med titlen som det sikre vands garant er, at vvs-arbejdet også i fremtiden udføres med faglig stolthed og som godt håndværk.

"Bedre installationer - TEKNIQS håndbog om vand", som TEKNIQ har udarbejdet, indeholder en gennemgang af en række vvs-tekniske problemstillinger, som fra tid til anden kan volde problemer for den udførende. 

Formålet med bogen er at give et hurtigt overblik over de særlige problemstillinger, der knytter sig til materialevalg, korrosion, tilbagestrømning, sikkerhedsventiler, teknisk isolering, legionella, skjulte/indstøbte rør, vandbehandling og lækagesikring.


Senest opdateret 27-05-2020

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.