Hjælp til implementering

Sikkert vand

Som hjælp til at få implementeret værktøjerne i virksomhederne er der nedenfor 3 forskellige implementeringsforslag, der kan hentes inspiration i.

Uanset hvilken metode, man vælger, er hovedformålet at sikre kunden en fejlfri installation. Autorisationen forpligter!

1. Dialogbaseret tilgang 

- hvor håndbogen og film bruges som udgangspunkt for dialog om, hvordan den gode løsning kan indarbejdes i virksomhedens kvalitetsstyringssystem.


2. KS-baseret tilgang 

hvor en række procedurer til brug i dagligdagen introduceres:

 • I forbindelse med gennemgang og planlægning af det konkrete job, instrueres montøren ud fra problemstillingerne behandlet i film, huskelister og Sikkert vand-guiden.
 • Montøren udfører det beskrevne job med særligt fokus på de typiske fejlområder. Han har guiden i bilen og eventuel adgang til film via smartphone.
 • Montøren dokumenterer sit arbejde og kvitterer for udført kvalitetssikring med fotodokumentation.
 • Mester gennemgår den afleverede dokumentation.
 • Der gennemføres stikprøvekontrol på mindst 10 procent af alle udførte job.
 • Der gennemføres en intern efterprøvning af udført arbejde omfattende mindst to installationer pr. montør pr. kvartal.

3. Case-baseret tilgang 

– nedestående 10 opgaver løses af medarbejderne til et fyraftensmøde eller lignende. Opgaverne kan løses med udgangspunkt i film og håndbog

 1. En kunde ønsker en ombygning på sit badeværelse, hvor der er indstøbte kobberrør med samlinger. Ved ombygningen skal brusenichen og hermed også armaturet flyttes. De indstøbte kobberrør er blotlagte. Hvordan udføres installationen? 
 2. I en 20 år gammel installation med kobberrør oplever kunden mange gennemtæringer. Hvordan løses opgaven? 
 3. Hvilke temperaturer er optimale i brugsvandsinstallationer, når vi skal tage højde for legionella, kalkudfældning og energiøkonomi? Angiv temperaturer for varmt brugsvand frem, ved tappested og cirkulation retur. Angiv ligeledes temperaturniveau for det kolde vand. 
 4. Angiv reglerne for sikkerhedsventiler – hvordan er det de skal udføres? 
 5. Hvordan udføres en regnvandsinstallation med tilbageløbssikring korrekt? 
 6. Hvordan udføres tilbagestrømningssikring af et almindeligt parcelhus? 
 7. Hvordan udføres tilbagestrømningssikring af fast sammenkobling mellem brugsvand og varmeanlæg? 
 8. Hvad siger Isoleringsnormen omkring isolering - hvad skal der isoleres imod? Angiv isoleringsklasser for varmt brugsvandsrør, fremløb og cirkulation. 
 9. Hvad skal der tages specielt højde for ved udførelse af ikke-synlige installationer? 
 10. Hvordan får vi de emner, der er behandlet i guiden og filmene indarbejdet i vores KS-system?


Senest opdateret 22-04-2015

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.