Danmark kan tabe 12 mio. kr. på grænsehindringer

Danmark vil samlet have et velstandstab på ca. 12 mio.kr., under antagelse af at hver fjerde udenlandske kollega, der ikke har bosat sig i Danmark, holder op med at arbejde i Danmark pga. de nye grænsehindringer.

Dette refereres ofte til som grænsependlere, da de har fast bopæl i udlandet, men har deres daglig gang i Danmark og dermed hyppigt krydser grænsen, fx fordi de har job i en dansk virksomhed.  

Af de 12 mio. kr. stammer knap 2 mio. kr. fra velstandstab i industrien og knap 3 mio. kr. fra bygge- og anlægsbranchen. Beregningerne for velstandstabet ved, at en grænsependler undlader at rejse i Danmark, tager udgangspunkt i beregninger fra Folketingets finansudvalget fra oktober 2020. Ifølge Jobindsats.dk er der i alt cirka 36.000 fuldtidsbeskæftigede udenlandske medarbejdere i landet, som ikke har fast bopæl i Danmark – heraf 5.500 i industrien og 9.000 i bygge- og anlægsbranchen, og for hver af disse personer vil der være et tab for Danmark.  

Færre grænsependlere leder til lavere arbejdsudbud og dermed kost danske virksomheder dyrt, for henholdsvis industrien, bygge og anlægsbranchen og for alle brancher leder til det ganske betydelige summer. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.