Branchens udvikling og strategi

Hvilke visioner har vi for fremtiden? Og hvilke teknologier vil fylde i installationsbranchen i de kommende år?

Installationsbranchen - Vision 2022

Installationsbranchen har tegnet en vision for branchens position i 2022, og hvilken udvikling der skal til for at nå målet. Formålet er at sætte en fælles retning for branchernes udvikling i de kommende år, som kan lægges til grund for tiltag på organisationsniveau, og som kan være til inspiration for virksomheder og medarbejdere.

   
        

Elbranchen - Vision 2022

Elbranchen har tegnet en vision for branchens position i 2022, og hvilken udvikling der skal til for at nå målet. Formålet er at sætte en fælles retning for branchernes udvikling i de kommende år, som kan lægges til grund for tiltag på organisationsniveau, og som kan være til inspiration for virksomheder og medarbejdere. 
   
    

Installationsbranchens veje til vækst - Fokus, forretning og forskellighed

Rapporten fra 2010 indeholder en analyse af den danske installationsbranches fremtid med fokus på årene 2010-2015. Analysen beskriver den forventede udvikling i installationsbranchen med hensyn til, hvilke markeder og kundetyper, der vil være i vækst og være attraktive i de kommende år, og hvordan vilkårene på de forskellige markeder ændrer sig. Formålet med rapporten er at give anvisninger til, hvordan installatørerne bedst kan håndtere den forventede udvikling og offensivt bidrage til at skabe og forme det fremtidige marked. 
Analysen er udarbejdet af Copenhagen Consulting Company (CoCoCo) i samarbejde med TEKNIQ.
 
   
 


   

Fremtidens installationsvirksomheder

Med hæftet "Fremtidens installationsvirksomheder" fra 2006 præsenterer TEKNIQ fire fremtidsscenarier for installationsbranchen. Fremtidsscenarierne er udarbejdet af TEKNIQ i samarbejde med NIRAS Konsulenterne og Teknologisk Institut og baserer sig på de to teknologirapporter nedenfor. Fremtidsscenarierne giver et bud på, hvordan teknologi og marked ser ud i 2015. 

   


   

Teknologirapporter

I 2006 fik TEKNIQ udarbejdet to rapporter om fremtidens el- og vvs-brancher. Formålet med rapporterne er at tydeliggøre, at nye teknologier og materialer medfører en række ændringer indenfor installationsbranchen. Disse ændringer har væsentlig betydning i relation til bl.a. arbejdets indhold, omfang og metoder. Også uddannelse, markedskonkurrence og organisering af entrepriser vil blive påvirket. Historien har vist, at virksomheder og brancher, der har været i stand til at forestille sig, hvordan verden ser ud i fremtiden, og herefter strategisk har indrettet sig efter fremtidsbilledet, generelt har klaret sig rigtig godt
 
   
Senest opdateret 10-11-2016

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.