Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Underdirektør

jes@tekniq.dk

7741 1560

BoligJobordningen i 2015

BoligJobordningen

BoligJobordningen er genindført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015.

BoligJobordningen er genindført i samme form som i 2014.

Skat har den 23. september 2015 åbnet for indberetning af håndværkerfradraget.

Det er også muligt at ændre sin forskudsopgørelse, så fradraget får øjeblikkelig virkning for kunden, der kommer til at betale mindre i skat resten af året. 

Hvad kan trækkes fra i 2015

Arbejde, der er udført i 2015 og senest bliver betalt den 29. februar 2016, kan fratrækkes i 2015.

Fradraget

Der gives fradrag for udgifter til arbejdsløn, inklusive moms. Udgifter til materialer kan ikke fradrages.

Fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kroner årligt per person, som er skattepligtig og ved indkomstårets begyndelse er fyldt 18 år. Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn, inklusive moms, for 30.000 koner årligt. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag - så skatteværdien af fradraget vil være cirka 5.000 kroner årligt per person.

Skattefradraget svarer til et tilskud på cirka en tredjedel af lønudgiften.

Fradraget knytter sig til personer, der har folkeregisteradresse i boligen.

Fradraget gælder for personer, i lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger, hvis det er beboeren, der har pligt/ansvar for istandsættelsen og betaler for arbejdet.

Kunden kan kun bruge fradraget, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret.

Der må ikke være ydet andet offentligt tilskud til arbejdet, dog kan kunden godt sælge en eventuel energibesparelse til et forsyningsselskab/modtage tilskud fra et energiselskab.

Kunden skal indberette det fradragsberettigede beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet.

Hvilket installationsarbejde kan der gives fradrag til?

Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen inklusive moms i forbindelse med istandsættelse og hjælp i og uden for privat- eller ferieboligen. Skattefradraget omfatter både indvendig og udvendig vedligeholdelse, reparation samt serviceydelser i hjemmet (for eksempel rengøring og havearbejde).

På installationsområdet kan kunden få fradrag for følgende typer af arbejde:

 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation og forbedring af ventilation
 • Installation og forbedring af vandløbsinstallationer
 • Reparation og udskiftning af vandinstallationer
 • Renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Installation af solfangere og solceller
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • HPFI-relæ-opsætning
 • Reparation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation luft/vand- og vand/vand-varmpepumper (luft/luft-varmepumper og varmepumper, der kan køle, er ikke omfattet)
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg
 • Kloakarbejde på egen grund
 • Arbejde på husstandsvindmøller

Den komplette liste over alle ydelser, der er dækket af fradraget, findes på SKATs hjemmeside.

Hvad skal du gøre som installatør?

Virksomheden skal ikke foretage sig noget specielt, for at køber kan få fradrag. Virksomheden skal ikke indberette eller fremsende dokumentation til SKAT. Det er køber/kunde, der skal indberette til SKAT for at få fradrag.

Virksomheden skal blot sikre:

 • at arbejdslønnen fremgår af fakturaen - også når der er tale om et tilbudsarbejde
 • at fakturaen betales ved overførsel til virksomhedens konto via bank eller netbank eller ved kortbetaling via virksomhedens hjemmeside eller kortautomat.

Det er ikke nødvendigt at opdele regningen i forhold til antal personer i husstanden, der skal opnå fradrag.

Det skal bemærkes, at SKAT kan kontrollere virksomhedens regnskaber for at undersøge, om der har fundet omfakturering sted fra materialer til løn.

Sommer- og fritidsbolig

Alle former for fritidsboliger, som kan tjene som bolig for ejeren, og hvor ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen, er omfattet af BoligJobordningen.

Det er for eksempel sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder. Også såkaldte fleksboliger, det vil sige helårsboliger, hvor ejeren får lov at anvende boligen som fritidsbolig, er omfattet.

Hvilke sommer- og fritidsboliger er ikke omfattet?

En række fritidsboliger er ikke skattepligtige efter ejendomsværdiskatteloven og er derfor heller ikke omfattet af BoligJobordningen. Det gælder blandt andet:
 • Fritidsboliger der udelukkende udlejes erhvervsmæssigt
 • Udenlandske fritidsboliger der er fritaget for ejendomsværdiskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller særskilt dansk lovgivning mv.
 • Fritidsboliger under opførelse/nedrivning
 • Fritidsboliger der er ubeboelige
 • De fleste kolonihavehuse

Hvem kan benytte fradraget?

Kun ejere af fritidsboliger kan opnå fradrag efter BoligJobordningen samt personer med udenlandske fritidsboliger, der er fuldt skattepligtige til Danmark eller grænsegængere.

Begge ægtefæller kan opnå fradrag efter BoligJobordningen, selvom det kun er den ene, der står angivet som ejer af sommer- eller fritidsboligen. Det forudsætter dog, at ægtefællerne er gift på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres.

Lejere og andre brugere af sommer- eller fritidsboligen er ikke omfattet.

De ydelser, der kan give fradrag for helårsboliger, giver som udgangspunkt også fradrag i relation til fritdsboliger. Der vil dog ikke være fradrag for serviceydelser (rengøring mv.) vedrørende fritidsboliger, der udlejes.

BoligJobordningen i 2016 og 2017

BoligJobordningen gælder også i 2016 og 2017, men den ændres til en mere grøn udgave. Det betyder, at der sker ændringer i, hvilke opgaver der omfattes af ordningen. Der kan i 2016 og 2017 opnås fradrag for udgifter til løn for serviceydelser for 6.000 kroner per person og 12.000 kroner for håndværksydelser per person hvert af årene. 

De endelige udformning ventes at falde på plads i efteråret 2015.
Senest opdateret 05-01-2016

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.