Konfliktramte virksomheder - sympatikonflikter

Forenklet_inkasso

De faglige organisationer har mulighed for at etablere sympatikonflikt i forbindelse med en lovlig hovedkonflikt.

Hvis et fagforbund på lovlig vis forsøger at opnå kollektiv overenskomst med en virksomhed - og dette ikke fører til et resultat - kan forbundet iværksætte en konflikt (hovedkonflikt) mod virksomheden.

Ud over denne konflikt kan andre LO-forbund varsle sympatikonflikt over for virksomheder, der udfører arbejdsopgaver, der er bestemt for den konfliktramte virksomhed.

Det er her, TEKNIQ's medlemsvirksomheder kommer ind i billedet, idet Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Metal og 3F i sådanne situationer kan varsle sympatikonflikt. Hensigten er, at ingen medlemmer af forbundene må udføre arbejdsopgaver, der er beregnet for den konfliktramte virksomhed.

I praksis betyder det, at der ikke må udføres arbejde for den konfliktramte virksomhed, ligesom der ikke må udføres arbejde på den bygge- eller arbejdsplads, hvor virksomheden udfører arbejde.

Se oversigt over virksomheder, hvor der er modtaget et sådant sympatikonfliktvarsel, med angivelse af den dato, hvor konflikten træder i kraft via listen til højre.

Hvis medlemsvirksomhederne har relationer til de konfliktramte virksomheder, kontakt da Arbejdsmarkedsafdelingen.


Senest opdateret 12-03-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.