Andre-AS v/Andrzej Gajda

c/o Thomas Iversen, Oberst Myhres Vej 11, 9000 Aalborg (CVR 33607024)

Konflikt varslet af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og Dansk Metal (fra og med tirsdag den 13. september 2016)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.