Ejendomsselskabet af 1/3 1981 ApS c/o City Apartment ApS

Martinsvej 8, 1926 Frederiksberg C (CVR/RUT nr. 66790711)

Konflikt varslet af 3F1 Byggegruppen og Transportgruppen, Malerforbundet i Danmark, Dansk EI-Forbund1 Blik og Rørar­bejderforbundet samt Dansk Metal

fra og med lørdag den 27. juni 2020.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.