Højgård ØKO ApS

Hejlskowej 50, 7840 Højslev (CVR/RUT nr. 41758783)

Konflikt varslet af 3F, Transportgruppen, HK Handel, Dansk El-Forbund og Dansk Metal

 fra og med tirsdag den 2. marts 2021.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.