P.P.H.U."AMELAJN'Import-Export Lucj an Kaczmarek

Pa­sieka, 17F, 77-200 Poznan, Polen (CVR/RUT nr. R0037401)

Konflikt varslet af 3F, Byggegruppen og Transportgruppen, Malerforbundet i Danmark, Dansk El-Forbund, Blik og Rørar­bejderforbundet samt Dansk Metal

fra og med torsdag den 9. september 2021.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.