Stan Gh. Mihaela persona Fizica Autorizata

Drum National 72, 223, 107251 Judet Prahova, Bratasanca, Rumænien (RUT nr. R0026329)

Konflikt varslet af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og Dansk Metal fra og med 21. december 2018.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.