UAB SCOPO

Liepy g. 48B, 92107 Klaipedia, Litauen (RUT nr. R0025604)

Konflikt varslet af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og Dansk Metal fra og med 14. juli 2018.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.