Witt's Eftf., Jørgen, v/Christian & David Witt

Danstrupvej 3, 3480 Fredensborg (cvr: 27661963)

Konflikt varslet af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og Dansk Metal (fra og med lørdag den 14. maj 2014)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.