Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse for 2016

SKAT har nu oplyst satserne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse gældende fra 4. januar 2016.

Befordringsgodtgørelse

Kørsel til og med 20.000 km årligt: kr. 3,63 pr. km

Kørsel ud over 20.000 km årligt: kr. 1,99 pr. km

Kørsel på cykel og knallert: kr. 0,52 pr. km


Rejsegodtgørelse for ind- og udland

Logi pr. døgn kr. 205,00

Fortæring mv. pr. døgn kr. 477,00
Herudover:
1/24 del af satserne pr. på-
begyndt time

Fradrag for morgenmad 15 % kr. 71,55
Fradrag for frokost 30 % kr. 143,10
Fradrag for middag 30 % kr. 143,10

Småfornødenheder, hvor der
er fri kost (25%) kr. 119,25

Satser og regler for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse kan findes på SKATs eller TEKNIQs hjemmeside.

 

 

T-01/2016

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.