Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Satser for dagpenge, efterløn mv. i 2016

Pr. 4. januar 2016


Løntilskud:
Jobrotationsydelse 181,35 kr./time

Dagpenge ved sygdom og fødsel:
Ugebeløb 4.180,00 kr.
Timesatsen 112,97 kr.

Sygedagpenge – selvstændige erhvervsdrivende

Minimumsydelse 2.787 kr./uge

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere (lønsum):

Optagelsesgrænsen 7.315.000 kr.
Udelukkelsesgrænsen 9.028.800 kr.
Præmiesats 0,79 %

Arbejdsgiverens dagpengegodtgørelse:

Hel dagpengegodtgørelse 836,00 kr.
Halv dagpengegodtgørelse 418,00 kr.

Arbejdsløshedsdagpenge:
Fuldtidsforsikrede 836,00 kr.
Deltidsforsikrede 557,00 kr.
Dimittendsats, fuldtidsforsikrede 686,00 kr.
Dimittendsats, deltidsforsikrede 457,00 kr.

50 pct. Satsen (ungesatsen):

Fuldtidsforsikrede 418,00 kr.
Deltidsforsikrede 279,00 kr.

Fleksjob
Maks. indkomsttilskud 17.745 kr./måned

Efterløn:
Fuldtidsforsikrede 91 % sats 761,00 kr.
Deltidsforsikrede 91 % sats 507,00 kr.
Fuldtidsforsikrede 100 % sats 836,00 kr.
Deltidsforsikrede 100 % sats 557,00 kr.
Skattefri præmie,
fuldtid 13.042,00 kr./portion

Mindstesatsen for selvstændige erhvervsdrivende: 686,00 kr.


Omregningssatsen:
(bruges til omregning af
indtægt til timer ved bl.a.
ukontrollerbar arbejdstid) 225,13 kr.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) pr. dag
668,80 kr.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse pr. dag
662,80 kr.

Elever:
Maksimal lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:
1. år 2.310,00 kr.
2. år 2.550,00 kr.
3. år 2.880,00 kr.
4. år 3.990,00 kr.

Voksenerhvervsuddannelse:
Voksenlærling, refusion AUB 4.630,00 kr.

Løntilskud, praktik:
Ufaglærte i beskæftigelse
Max 2 år 30,00 kr./time
Ledige i hele uddannelses-

forløbet 40,00 kr./time

 

 
Hvor ikke andet er angivet, er beløbene angivet i kroner pr. dag i en fem-dages uge.

 

T-02/2016


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.