Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

AES-bidraget stiger til kr. 551 i 2016

Medlemsvirksomhedernes bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) for 2016 stiger fra kr. 462 til kr. 551 på både el- og vvs-området. Til gengæld falder arbejdsskadeafgiften.

AES-bidraget fastsættes ud fra udviklingen i arbejdsskadeerstatninger i forhold til antal beskæftigede de forudgående 5 år i de enkelte brancher.

Stigningen på 19,26 % skyldes i år, at såvel udgifter pr. anerkendt arbejdsskade som antallet af skader er steget i 5 års perioden.

Herudover skal der betales arbejdsskadeafgift, som bl.a. beregnes på baggrund af udbetalte erstatninger i 2015.

På grund af lang sagsbehandlingstid i Arbejdsskadestyrelsen, er udbetalingerne faldet meget i 2015, og det medfører, at bidraget i 2016 falder fra kr. 165 til kr. 56.

Efter tillæg af opkrævningsomkostninger på kr. 2, udgør den samlede årlige betaling kr. 609 pr. medarbejder, hvilket faktisk er 20 kr. mindre end sidste år.

 

 

 

 

(T-17/2015)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.