Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Ny håndbog om sikkert arbejde ”Gør det nu sikkert”

Som det fremgik af Electra i maj, er der lavet en ny håndbog om sikkert arbejde ”Gør det nu sikkert”.

Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Dansk El-Forbund, og indeholder ud over et afsnit om sikkert elarbejde også en lang række mere almengyldige råd og vejledninger om sikkert arbejde.

Håndbogen retter sig mod elvirksomheder, men vil principielt kunne bruges af alle TEKNIQs medlemsvirksomheder. Der vedlægges et eksemplar i udsendelsen til vores medlemmer, og der kan rekvireres flere i Servicebutikken. Det skal dog bemærkes, at Dansk El-Forbund har udsendt den til alle forbundets medlemmer, så den bør allerede være udbredt blandt elektrikerne.

Elektronisk udgave af Sikkerhedshåndbogen – Gør det nu sikkert

Den trykte udgave af den nye sikkerhedshåndbog er allerede fulgt op af en elektronisk udgave. Den elektroniske udgave giver en række fordele i forhold til den trykte udgave.

I den elektroniske udgave kan man anvende forsiden som direkte adgang til de enkelte afsnit i håndbogen. Klik på det afsnit du ønsker at læse – og du hopper direkte til afsnittet.

I den trykte udgave er der en række henvisninger til materiale fra Arbejdstilsynet og BAR Bygge & Anlæg. Da sådanne materialer ændres med jævne mellemrum, er der i den trykte udgave ikke angivet det nummer, Arbejdstilsynets materiale har. Ved at anvende linket i den elektroniske håndbog vil du altid finde det nyeste materiale.

Den elektroniske udgave af Sikkerhedshåndbogen er placeret på Arbejdsmiljøportalen, hvor du i øvrigt kan hente en masse viden på arbejdsmiljøområdet. 

Du finder Arbejdsmiljøportalen - og Sikkerhedshåndbogen - her

(E-02/2015)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.