Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Formidling af fagbøger m.v.

DA Forlag udgiver ikke længere trykte bøger.

Pr. 1. juli 2015 ændrer DA Forlag profil, så der ikke længere udgives trykte bøger. Samtidig reducerer man antallet af titler og koncentrerer indsatsen på de områder, hvor Dansk Arbejdsgiverforening har en særlig interesse og viden.

Det betyder, at de hidtidige abonnementsordninger på bl.a. ”Kort om lovgivning”-serien ophører, ligesom en række kommenterede love ikke længere udgives. Restoplaget af bøger sælges indtil 1. juli med 50 % rabat.

Fremtidige udgivelser vil være i elektronisk form, og det vil fremover blive muligt at downloade disse. Den endelige platform herfor er ikke fastlagt, men vil blive meldt ud snarest muligt. Dog kan der allerede nu downloades en gratis e-bog ”Sådan organiseres Arbejdsmiljøet” fra TEKNIQs hjemmeside. 

Øvrig faglitteratur

Der sker ikke ændringer i adgangen til øvrig faglitteratur.


(T-13/2015)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.