Information om de nye lærlingeuddannelser – elektriker og vvs-energi

1. august 2015 træder den nye elektriker- og den nye vvs-energiuddannelse i kraft.

Det betyder, at alle lærlinge der påbegynder en uddannelsesaftale 1. august 2015 eller senere følger de nye uddannelser.

For lærlinge, der er i gang med deres uddannelse, gælder, at nogle skal overflyttes til de nye uddannelser, mens andre er så langt henne i forløbet af uddannelsen, at de fortsætter på de gamle uddannelser.

Med denne medlemsudsendelse fremsendes informationsmaterialer om de nye uddannelser.

Elektrikeruddannelsen:

Der vedlægges følgende bilag:

Uddannelsesaftalen skal fremover udfyldes elektronisk på www.elektrikeruddannelsen.dk, hvor virksomheden skal logge ind med sit TEKNIQ-medlemsnummer. Her findes også informationsmateriale om den nye elektrikeruddannelse. Siden åbner 1. juni 2015.

Ligesom der i EVU – uddannelsessekretariatet - er en åben hotline – tlf. 22599911, der er åben hver dag mellem 8.00 – 17.00, hvor virksomhederne kan få hjælp til spørgsmål om godkendelse til den nye uddannelse og udfyldelse af uddannelsesaftaler m.v.

Vvs-energiuddannelsen:

Der vedlægges følgende bilag:

I EVU - uddannelsessekretariatet - står man parat til at hjælpe virksomhederne med mere information om uddannelsen og med hjælp til, hvordan virksomhederne godkendes til den nye uddannelse. Ring til chefkonsulent Henrik Bertelsen tlf. 20 46 06 12 eller konsulent Pernille Christensen tlf. 22 35 12 55.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.