Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Forbrugere skal have oplysning om deres klageadgang

Den 1. oktober skal forbrugere have oplysning om, hvilket klageorgan de kan gå til, hvis de har en klage.

Det betyder:

Hvis din virksomhed har en hjemmeside, skal det klart og tydeligt fremgå af den, hvor forbrugerne kan gå hen, hvis der opstår et problem, som I ikke kan løse sammen. Forbrugerne skal have oplysning om klageorganets navn, adresse og hjemmeside.

Alle medlemmer af TEKNIQ er omfattet af:

Ankenævnet for tekniske installationer
Skanderborgvej 238
8260 Viby J

www.el-vvs-anke.dk

Hvis din virksomhed anvender generelle aftalevilkår, skal oplysningerne også fremgå heri, hvis det er relevant.

I standardkontrakten til AB Forbruger kan der i et af de sidste punkter skrives oplysninger om garantiordning og ankenævn direkte i kontrakten.

Derudover skal kunder, der kommer ned i selve virksomheden med en klage, i den forbindelse også have de samme oplysninger om ankenævn. Oplysningerne skal gives på papir eller et andet varigt medie.


(T-15/2015)


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.