Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Kravet om nøgletal i statsligt og alment byggeri ophæves fra 1. november 2015

Statslige og almene bygherrer skal derfor ikke stille krav om, at der beregnes nøgletal for byggeriet eller aflevere nøgletal til brug for udvælgelse af tilbudsgivere.

Det gælder for byggerier, der udbydes den 1. november 2015 og derefter.

For byggerier, der er udbudt før 1. november 2015, gælder kravene fortsat.

Der kan fortsat beregnes nøgletal på frivillig basis. Således tilbyder fx Byggeriets Evaluerings Center byggerating. 

Du kan læse mere på:

www.byggerating.dk(T-16/2015)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.