Bjørn Hove

Bjørn Hove

Konsulent

bho@tekniq.dk

7742 4241

Pjece om Akademikerkorpset

Akademikerkorpset

Akademikerkorpset

Book et hold skarpe akademikere og få forslag til, hvordan du styrker og udvikler din virksomhed

I samarbejde med TimeGruppen tilbyder TEKNIQ nu medlemsvirksomhederne adgang til Akademikerkorpset.

AKADEMIKERKORPSET er en unik ordning, hvor virksomheder kan booke et hold med 3 dygtige akademikere, dvs. kandidatstuderende fra Copenhagen Business School (CBS) eller Aarhus Universitet, som i en 3-ugers periode arbejder med at løse en konkret opgave, som virksomheden definerer

Det er gratis for TEKNIQs medlemmer at benytte Akademikerkorpset – bortset fra transportomkostningerne, som virksomheden afholder.

Det eneste du skal investere er tid til et indledende møde med de studerende, som typisk varer ca. 3 timer. Her giver du dem en forståelse af virksomheden, og klæder dem på til at arbejde med opgaveløsningen.

Herefter arbejder de studerende ”hjemmefra” i ca. 3 uger med forslag til opgaveløsningen. I denne periode skal de kunne kontakte virksomheden med evt. spørgsmål, samt få sparring på idéer og forslag.

Efter ca. 3 uger mødes du igen med ”holdet”, og bliver præsenteret for løsningsforslag og anbefalinger, som I drøfter sammen.

Akademikerkorpset består p.t. af ca. 160 studerende, som er på den afsluttende del af deres studium, og har læst i minimum 4 år.

De fleste har tidligere i studieforløbet samarbejde med virksomheder eller organisationer om løsning af praktiske, virksomhedsnære udfordringer og problemstillinger.

Akademikerkorpset har viden indenfor de fleste erhvervsøkonomiske områder, og kan f.eks. bidrage med idéer og forslag til, hvordan du øger effekten af virksomhedens markedsføring, f.eks. ved brug af de sociale medier, forbedrer salg og kunderelationer, øger produktiviteten, forbedrer indtjening og lønsomhed i opgaver og projekter, reducerer kørsels- og logistikomkostninger, udnytter virksomhedens IT-systemer
bedre, osv.

De studerende har tavshedspligt, og alle oplysninger om virksomheden behandles fuldt fortroligt.

På TimeGruppens hjemmeside, som du tilgår via linket nedenfor, kan du læse mere om Akademikerkorpset, se profiler på de studerende, der er med i Akademikerkorpset, og booke et hold studerende med de rigtige kompetencer til at løse opgaven for din virksomhed.

TimeGruppen.dk/TimeGruppens-forretningsomrader/akademikerkorps

TEKNIQ og TimeGruppen gennemfører i løbet af efteråret en række orienteringsmøder rundt om i landet, hvor du kan høre meget mere om Akademikerkorpset, og hvordan initiativet kan skabe værdi for din virksomhed.

Møderne gennemføres som fyraftensmøder fra kl. 17-18.30, den 30. maj i Aarhus og den 1. juni i Glostrup. Tilmeld dig mødet, ved at klikke på den ønskede dato.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.