Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Afspadsering af overarbejde i Elektrikeroverenskomsten

Afspadseringspligten for overarbejde optjent fra 6. september 2015 og fremefter er bortfaldet.

Dansk El-Forbunds ledighedsstatistik for august måned viser, at arbejdsløshedsprocenten for elektrikere pr. 20. september 2015 er faldet til under 2,0 % i gennemsnit for hele landet. Det betyder, at bestemmelserne i Elektrikeroverenskomstens § 13 om, at alt overarbejde, der overstiger 8 timer inden for 2 på hinanden følgende lønperioder, skal afspadseres inden 3 måneder efter overarbejdets udførelse, nu er trådt ud af kraft. Afspadseringspligten genindtræder, såfremt arbejdsløshedsprocenten stiger til 3,0 % eller derover.

Efter Elektrikeroverenskomstens bilag 12 bortfalder afspadseringspligten fra et tidspunkt, der ligger 14 dage tidligere. Det vil i praksis sige fra den 6. september 2015.

Afspadseringspligtigt overarbejde, der er udført før den 6. september 2015, skal således fortsat afspadseres efter reglerne i Elektrikeroverenskomstens § 13, stk. 8, dog således at den anførte 3 måneders frist ændres til 6 måneder.

Der vil fortsat være mulighed for lokalt at indgå såvel individuelle aftaler som lokalaftaler om, at overarbejde kan/skal afspadseres.

(E-03/2015)


Læs om afspadsering af overarbejde i vvs-overenskomsten

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.