Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Afspadsering af overarbejde i VVS-overenskomsten

Afspadseringspligten for overarbejde er bortfaldet.

Der har ikke tidligere været praksis for at udsende meddelelse om bortfald af afspadseringspligt på VVS-området, idet der ikke er aftalt en procedure herom med Blik & Rør/Dansk Metal. 

Imidlertid har ledighedsprocenten siden juni været under 4 %, og alt overarbejde optjent siden 1. juli 2015 kan således udbetales, medmindre der er indgået individuelle aftaler eller lokalaftaler om andet.

(V-05/2015)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.