Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Orientering om voldgift

Fejl i Dansk VVS i omtale af faglig voldgift vedr. Uponors MLC fittings med fast støttebøsning

Ved en faglig voldgift er det blevet fastslået, at montering af Uponors MLC fittings med fast støttebøsning ikke er prissat i Rørprislistens afsnit om lette rør (punkt 14.01). Det betyder, at disse fittings skal akkorderes efter Rørprislistens side 10, punkt 01.07.

Voldgiften er omtalt i aprilnummeret af Dansk VVS (nr. 4), hvor der fejlagtigt er anført, at afgørelsen omfatter hele rørsystemet. Det er således kun fittings med fast støttebøsning, som skal akkorderes særskilt, mens håndtering af rørene i øvrigt, herunder klem, betales efter punkt 14.01.

TEKNIQ anbefaler at virksomheder, der vil anvende det omhandlede rørsystem, fremkommer med akkorderingsforslag vedr. fittings tidligst muligt under arbejdets udførelse.V-03/2016

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.