Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Breve er op til 5 dage undervejs

PostNord Danmark har afskaffet A-brevet pr. 1. juli 2016. Det får betydning for virksomheder, der normalt benytter almindelig A-post, når de fx sender en opsigelse.

Regeringen og en række øvrige partier har i et bredt forlig vedtaget en ændring til den danske postlov, der betyder, at PostNord Danmark ikke længere er underlagt en såkaldt befordringspligt til at levere A-breve fra dag-til-dag.

Fra 1. juli er der to brevkategorier

1. Almindelige breve – 5 dage under vejs

Almindelige breve, som nu kaldes standardbreve leveres fremover inden 5 hverdage.

2. Nyt quickbrev - til 27 kr.

Som alternativ til standardbrevet tilbyder PostNord Danmark et såkaldt quickbrev til en forhøjet pris på 27 kr. Borgere og virksomheder vil med denne brevtype fortsat kunne sende breve fra dag til dag.

Quickbrevet kræver et særligt frankeringsmærke, som købes på posthuse. Quickbrevet kan også købes gennem mobilporto eller online brevporto via en særlig frankeringskode. Det er fortsat muligt at fremsende breve med afleveringsattest og rekommanderet (anbefalet) post.

TEKNIQ anbefaler

Den forlængede leveringstid for almindelige breve kan have betydning ved fremsendelse af breve til medarbejdere, hvor det er vigtigt, at virksomheden kan dokumentere, at brevet er kommet frem til medarbejderen inden for en given frist. Dette er ikke mindst vigtigt ved afgivelse af opsigelser.

TEKNIQ anbefaler derfor, at man enten anvender fremsendelse med quickbrev kombineret med afleveringsattest

eller

hvis virksomheden som normal procedure kommunikerer med medarbejderne elektronisk, via e-mail eller e-boks.

Kun post på hverdage

Af øvrige væsentlige ændringer kan nævnes:

• Antallet af omdelingsdage reduceres til 5 hverdage om ugen, og Post Danmark er således ikke længere forpligtet til at omdele breve om lørdagen.

• PostNord Danmark kan endvidere undlade at omdele post på grundlovsdag og juleaftensdag samt på mellemdage, som f.eks. fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

 

 

(T-18/2106)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.