Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Information til virksomhederne omkring valg af moduler på elektrikeruddannelsen

Skolerne er ved at oprette hold til elek-trikeruddannelsens moduler. Situationen er sådan, at mange lærlinge skal være forberedte på at rejse til andre skoler for at tage nogle af modulerne.

Virksomheden og lærlingen har allerede - da I indgik uddannelsesaftalen - valgt de moduler, der passer til jer, og besluttet, at nogle af modulerne sandsynligvis skal tages på en anden skole end den, som I plejer at bruge.

Skolerne er ved at have et overblik, som viser, hvor mange lærlinge der har valgt de forskellige moduler, som skolen udbyder. Det viser sig nu, at der er valgt moduler, hvor der er meget få lærlinge, og selvfølgelig er der også moduler med mange lærlinge. Der, hvor skolen har meget få tilmeldte lærlinge på et modul, vil de være nødsaget til at samarbejde med andre skoler, hvor lærlingen kan modtage den valgte undervisning.

Skolerne gør for tiden et stort stykke arbejde for at få planlægningen i mål, så virksomhederne kan få overblik over lærlingens skoleperioder på modulerne.

Hvad skal vi som branche være opmærksomme på

Inden elektrikeruddannelsen blev ændret til en modulbaseret uddannelse, var der fire specialer, hvor 87% blev udlært som ”almindelige” elektrikere på installationsspecialer. Imidlertid peger markedsanalyser på, at der er brug for ca. 50%, der bliver specialiseret inden for bygningsautomatik, automation, sikring og kommunikation.

Hvad er det foreløbige resultat af den nye elektrikeruddannelse

Vores statistikker på virksomhedernes modulvalg til lærlingene fra august 2015 og frem til nu viser, at virksomhedernes valg af moduler og dermed de kommende svendes specialisering matcher markedsanalysen, så branchen i fremtiden vil have den uddannede arbejdskraft, der er brug for.

Hvad bør virksomheden gøre

Det valg, virksomheden har truffet sammen med lærlingen om valg af moduler, er med til at sikre nødvendig viden inden for virksomhedens forretningsområde. Det vil sige, at det er super vigtigt at fastholde virksomhedens valg af moduler for den enkelte lærling. Uanset hvor i landet det måtte være fordelagtigt at modtage undervisning i et modul, så er der fuld refusion på skolehjemsudgifter og 80% refusion på transportudgiften for lærlingen.

Som virksomhed har du ret til at holde fast i dit valg af moduler for den enkelte lærling på den nye elektrikeruddannelse. For at sikre at det kan lade sig gøre i praksis, har skolen pligt til at samarbejde med andre skoler.

Hvad sker der, hvis ikke vi fastholder de moduler, som branchen har brug for

Hvis virksomhederne lader sig overtale af de lokale skoler til at vælge nogle bestemte moduler, så vil hele tanken bag den nye uddannelse falde til jorden. Det vil meget nemt gå hen og blive, som det var på den gamle uddannelse, hvor 87% blev uddannet inden for samme område. Dette vil resultere i, at byrden med at efteruddanne inden for mere specialiserede områder vil falde tilbage på virksomhederne, når lærlingene er blevet udlærte svende.

Hvad gør TEKNIQ

TEKNIQ er via EVU i kontakt med skolernes ledelse og opfordrer til, at skolerne udbyder de moduler, som de rent faktisk kan og vil afvikle. På denne måde vil det blive tydeligt, allerede når man opretter uddannelsesaftalen, hvilke moduler der skal tages på en anden skole. De lokale uddannelsesudvalg har også en vigtig opgave i at formidle til skolen, hvilke moduler/kompetencer de lokale virksomheder har brug for.

Kontaktinfo

Eventuel nærmere information kan fås ved henvendelse til konsulent Kelvin Strømsholt, tlf. 28915520 eller kas@tekniq.dk.

E-14/2016

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.