Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

SEAS NVE opsiger samarbejdet med TEKNIQ om køb af energibesparelser

Energiselskabet SEAS-NVE har meddelt til TEKNIQ:

Der er netop vedtaget en ny Energispareaftale, ”Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats”. Aftalen blev vedtaget kort efter det fremsendte tilbud om ny samarbejdsaftale for 2017 mellem SEAS-NVE og TEKNIQ. Den nye energispareaftale medfører, at samarbejdsaftalen desværre ikke længere er aktuel.

Ifølge energiselskabet betyder energispareaftalen af 16. december 2016, at der kommer til at ske ændringer på området, og indtil man kender omfang og konsekvenser af den nye aftale, vil der ske følgende på energispareportalen.dk per 1. januar 2017:

  • Der lukkes for oprettelse af nye besparelser, og TEKNIQs medlemmer/tilknyttede håndværkere kan derfor ikke tilbyde deres kunder et energisparetilskud fra SEAS-NVE.
  • Kladder, som TEKNIQs medlemmer/tilknyttede håndværkere har oprettet på portalen før den 1. januar 2017, vil stadig kunne afsluttes og indberettes efter den 1. januar 2017.
I starten af det nye år vender vi tilbage med information om energisparetilskud fra SEAS-NVE.

TEKNIQ tager meddelelsen fra SEAS/NVE til efterretning.

TEKNIQ lægger vægt på at energibesparelser skal komme de slutbrugere til gode, som betaler energispareindsatsen over energiregningen. Derfor vil TEKNIQ fortsat spille en central rolle i tilvejebringelsen af energibesparelser.

TEKNIQ har i 2016 etableret TEKNIQ Energicenter, der har som mål at skabe en enkel portal for indberetning af energibesparelser til den i markedet bedst opnåelige pris.

Fra 1. januar 2017 tilbyder TEKNIQ Energicenter 37 øre/kWh til alle energibesparelser. Du kan læse mere om TEKNIQ Energicenter her, og i den seneste medlemsudsendelse. Du kan også kontakte os telefonisk på: 70 70 71 01.

(E-16/2016)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.