Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

IGU-stillinger på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan virksomheder fra den 1. januar 2017 søge bonus for ansættelse af flygtninge i IGU-stillinger og ordinære stillinger.

Virksomheder kan få udbetalt bonus, når de ansætter flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Fra den 1. januar 2017 er det muligt at ansøge om bonus via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Der er to bonusordninger:

Bonusordningen ved ansættelse af flygtninge og familiesammenførte i Integrationsgrunduddannelser

Virksomheden kan søge om bonus på 20.000 kr. efter 6 måneders ansættelse, og ved afsluttet forløb efter 2 år, kan virksomheden igen søge om bonus på 20.000 kr.

Her er målgruppen flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er mellem 18-40 år, som har haft folkeregister-adresse i Danmark i mindre end 5 år.

Bonusordningen ved ansættelse af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ordinære stillinger

Ordningen giver virksomheder mulighed for at søge bonus efter 6 måneders ansættelse og igen efter 12 måneders ansættelse.

Her er målgruppen flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har under 2 års ophold i Danmark. Der er bonus på to gange 20.000 kr. for at ansætte en flygtning, som har under 1 års ophold i Danmark. Der er bonus på to gange 15.000 kr. for at ansætte en flygtning med 1-2 års ophold i Danmark.

På TEKNIQs hjemmeside er der angivet en detaljeret fremgangsmåde med links til relevante ansøgningsskemaer, når virksomheden skal søge bonus.

Læs mere om IGU

T-25/2016

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.