Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse for 2017

SKAT har nu oplyst satserne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse gældende fra 2. januar 2017.

Befordringsgodtgørelse

Kørsel til og med 20.000 km årligt: kr. 3,53 pr. km

Kørsel ud over 20.000 km årligt: kr. 1,93 pr. km

Kørsel på cykel og knallert: kr. 0,52 pr. km

Rejsegodtgørelse for ind- og udland

Logi pr. døgn kr. 209,00

Fortæring mv. pr. døgn kr. 487,00
Herudover:
1/24 del af satserne pr. påbegyndt time

Fradrag for morgenmad 15 % kr. 73,05
Fradrag for frokost 30 % kr. 146,10
Fradrag for middag 30 % kr. 146,10

Småfornødenheder, hvor der
er fri kost (25%) kr. 121,75

Satser og regler for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse kan findes på SKATs eller TEKNIQs hjemmeside.T-27/2016

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.