Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Elbranchens akkordsystem (EBA)

TEKNIQ og Dansk El-Forbund har sammen udviklet et nyt og mere moderne akkordsystem til elbranchen, som den 1. juli 2016 erstatter Landspriskuranten for installationsarbejde.

I prøveperioden frem til 1. juli 2016 kan arbejdet ikke kræves udført efter EBA, men alene iværksættes ved enighed mellem virksomhed og akkordindehaver.

For projekter, der er kalkuleret efter Landspriskuranten for Installationsarbejde, og som udføres efter 1. juli 2016, er der aftalt en overgangsregel mellem organisationerne, så opmåling sker efter samme principper, som projektet er kalkuleret efter.

EBA er nu sat i prøvedrift, og interesserede virksomheder kan downloade programmet og læse om reglerne for det nye akkordsystem på TEKNIQs hjemmeside.

Læs mere og download program (kræver login)

Den enkelte virksomhed kan under linket ”EBA program” downloade programmet. Efter installation virker programmet 30 dage, hvorefter det afkræves en licens.

Informationsmøder og kurser

Der har været afholdt fem informationsmøder landet over om EBA. Hvis din virksomhed ikke har haft mulighed for at deltage, men ønsker yderligere oplysninger om EBA, er du velkommen til at kontakte TEKNIQs Arbejdsmarkedsafdeling.

Gå til TEKNIQs kurser om EBA

EBAs opbygning

EBA er et databaseret akkordsystem og udkommer derfor ikke i bogform.

Det nye akkordsystem er baseret på tid. Der er derfor nogle grundlæggende definitioner af tider, som brugerne skal sætte sig ind i for at kunne bruge akkordsystemet.

 • Direkte operationstid
  Den direkte medgåede tid til udførelsen af en given arbejdsoperation, baseret på tidsstudier på byggepladser m.v.
 • Indirekte arbejdstid
  Den tid, der ud over den direkte operationstid er nødvendig for udførelsen af arbejdsopgaven, angives i %.
 • Arbejdspladsbestemt tillægstid
  Den tid, der spildes grundet arbejdspladsens forhold, angives i %. 
 • Personlig tid
  Den tid, som medarbejderen må have til rådighed til opfyldelse af rent personlige behov, er fastsat af organisationerne til 6 %.
 • Samlet arbejdstid
  Den samlede tid for gennemførelse af installationsarbejdet beregnet efter ovenstående tider.
Herudover er der genetillæg ved højde, lavhøjde m.v., som tillægges den direkte operationstid. 

Endelig indeholder EBA en betalingsfaktor, som det samlede timetal skal multipliceres med, der således udgør den samlede betaling for timer og evt. andre betalinger i det enkelte projekt.

De procentuelle tillægstider og betalingsfaktorer - som pt. anvendes i EBA - kan af organisationerne justeres frem til ultimo 2016.

EBA-virksomhedslicens

TEKNIQ udsteder licenser til medlemsvirksomheder. Der skal i den enkelte medlemsvirksomhed udpeges en kontaktperson, der er ansvarlig for EBA-licenser. Både nye licenser, ændring af licenser og evt. nulstilling af licenser formidles til denne kontaktperson, der kan installere EBA på det antal computere, licensen omfatter. 

Licenser må kun benyttes af personer ansat i den pågældende medlemsvirksomhed. Uretmæssig benyttelse af programmet vil medføre opkrævning af licensafgift og tilmeldingsgebyr for den periode, overtrædelsen har varet.


(E-03/2016)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.