Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Skærpede regler om dokumentation

1. januar 2016 trådte nye regler i kraft vedrørende supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og arbejdsledere i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO). Fremover skal tilbud om supplerende uddannelse kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet, og arbejdsmiljøorganisationen skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen i forbindelse med den årlige arbejdsmil-jødrøftelse.

De nyvalgte af AMO skal, ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse (22 timer/3dage), have tilbudt 15 timers/2 dages supplerende kursus inden for det første år efter valget /udpegningen.
Derefter skal der tilbydes dem supplerende uddannelse hvert efterfølgende år med 11 timer/1½ dag.

Samtidig er reglerne ændret sådan, at det nu er muligt på en arbejdsplads at aftale, at medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen kan sammenlægge de 1½ dags supplerende uddannelse pr. år til 3 dage i en 2 årig valgperiode.

Skærpelsen betyder også, at det nu er muligt for Arbejdstilsynet at forlange dokumentation for, at der foreligger en kompetenceudviklingsplan for alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Og at arbejdsgiveren skal drøfte kompetenceudviklingsplanen med arbejdsmiljøudvalget.

Her kan du se den fulde AT-vejledning om arbejdsmiljøuddannelse


TEKNIQ anbefaler, at virksomheden sikrer sig dokumentation for den tilbudte uddannelse og kompetenceudviklingsplanen ved mødereferater eller e-mails.

 

 

T-06-2016

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.