Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

Eleftersyn i forbindelse med huseftersynsordningen

Der er i årets første seks måneder afsluttet i alt 34.971 elinstallationsrapporter, hvilket er små 500 flere end i 2015. Der er for øjeblikket tilsluttet 706 elinstallationsvirksomheder til ordningen, og det er, i forhold til sidste år, en mindre forøgelse på 10 virksomheder.

Det hidtidige maksimalvederlag for udarbejdelse af elinstallationsrapporter er fra den 1. januar 2016 udgået!

Ændringen har medført, at der fra årsskiftet ikke længere gælder en øvre grænse for det vederlag, som en autoriseret elinstallatørvirksomhed kan forlange for udarbejdelsen af en elinstallationsrapport.

Derfor er det siden årsskiftet også blevet tilladt at lade betalingen afhænge af fx faktisk medgået tid eller om eleftersynet skal udføres uden for normal arbejdstid.


E-09/16

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.