Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Installationsbekendtgørelsen nu underskrevet af ministeren

Myndighederne har lyttet til branchen, og imødekommet centrale bemærkninger og ændringsforslag fra TEKNIQ. Det har medført væsentlige ændringer i den nye installationsbekendtgørelse, som nu er udstedt af erhvervs- og vækstministeren.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har netop udstedt den nye installationsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer).

Dermed er der sat punktum for en lang proces, som startede, da installationsbekendtgørelsen blev sendt i høring tilbage i november måned 2015.

TEKNIQ ser med tilfredshed på den nye installationsbekendtgørelse, og roser Sikkerhedsstyrelsen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen for at lytte til og indgå i en positiv dialog med TEKNIQ om en konstruktiv fremadrettet løsning, der tilgodeser elbranchens behov.

Årsagen til det lange forløb skal bl.a. findes i det høringssvar, som TEKNIQ har afleveret, og som både Sikkerhedsstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriet har tillagt stor betydning. Høringssvaret har ført til væsentlige ændringer i installationsbekendtgørelsen.

Af centrale områder, hvor det er lykkedes at påvirke indholdet af bekendtgørelsen, kan nævnes, at vi har sikret fastholdelse af den forenklede danske dimensioneringsbestemmelse (75%-reglen). Derudover har vi fået opblødt kravene til uddannelse og administration af individuelle certifikater/uddannelsesbeviser i forbindelse med arbejde under spænding (tidligere kaldet L-AUS arbejde).

TEKNIQ har ligeledes medvirket til annulleringen af kravet om udlevering af rapport med bl.a. måleresultater til installationsejere i forbindelse med slutkontrol.

Derudover er der sket en række specifikke ændringer i installationsbekendtgørelsen, som flugter med anbefalingerne i TEKNIQs høringssvar.

Ikrafttrædelsestidspunktet for installationsbekendtgørelsen er også et punkt, hvor det er lykkedes TEKNIQ at påvirke bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen træder således først i kraft den 1. juli 2017 – og ikke som oprindeligt planlagt allerede den 1. juli 2016.


TEKNIQ har udarbejdet et notat, der forklarer hovedlinjerne i den nye installationsbekendtgørelse. Det finder du ved at klikke her!

Selve installationsbekendtgørelsen finder du her!


E-10/16

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.