Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Nye byggeomkostningsindeks

Fra og med offentliggørelsen af byggeomkostningsindeksene for 1. kvartal 2016 er der foretaget en række ændringer af indeksene.

Det fører bl.a. til:
• Nyt basisår
• Nyt vægtgrundlag
• Nye arbejdsomkostningsindeks

Nyt basisår
Den mest synlige forskel på de tidligere offentliggjorte indeks og de nye er ændringen af basisåret fra 2003 = 100 til 2015 = 100. Det nye basisår vil komme til udtryk ved en ændring i indeksniveauet i forhold til indeksene med basisår 2003 = 100.

Nyt vægtgrundlag
Basisåret ændres samtidig med en opdatering af vægtgrundlaget for indeksene. De nye vægte er udarbejdet på baggrund af tre boligbyggerier udført i Danmark i 2015. Der er tale om ét fritliggende en-familiehus, ét rækkehus samt ét etage-boligbyggeri. Opdateringen af vægtene er foretaget for at kunne producere et mere tidssvarende byggeomkostningsindeks for boliger. Fremadrettet vil vægtene blive opdateret hvert femte år.

De nye vægte betyder, at der er sket ændringer i de delindeks, der offentliggøres. Fagindeks for tømrer- og snedkerarbejde, som hidtil er blevet offentliggjort som to separate indeks, er nu slået sammen til ét.

Derudover offentliggøres bygningsdelindekset overflader nu som et selvstændigt indeks – dette var tidligere indeholdt i indekset for bygningskomplettering.

Bygningsdelindekset for bygningsinventar udgår.

Nye arbejdsomkostningsindeks
Der er også foretaget ændringer af beregningerne af de arbejdsomkostningsindeks, som indgår i beregningen af byggeomkostningsindeksene. Datagrundlaget er forbedret, idet Danmarks Statistik har fået adgang til en ny datakilde, der gør det muligt at inkludere flere observationer i stikprøven fra mindre håndværksvirksomheder, hvilket gør stikprøven mere repræsentativ. Derudover er beregningsmetoden ændret således, at der nu anvendes samme metode som ved beregning af lønindeks for den private sektor. Dette bevirker, at indeksene i modsætning til tidligere bliver mere sammenlignelige med lønindekset for bygge og anlæg som helhed.

Indeksreguleringer
Hvis basisindekset (indekset på seks måneders dagen) ligger før 15.2.2015, kan indeksregulering ske ved at omregne det nye indekstal til indeksværdien i det gamle indeks.

Hvis basisindekset (indekset på seks måneders dagen) ligger den 15.2.2015 eller derefter, kan det nye indeks benyttes, idet Danmarks Statistik har omregnet indekstallene for 2015 til nye indeksværdier.

Indekstal
Indekstallene på TEKNIQs hjemmeside vil i den kommende tid både vise de nye indekstal og disse omregnet til gamle indeksværdier.

De nye indekstal omregnet til gamle indeksværdier pr. 15.2.2016 og indekstallene pr. 15.11.2015 fremgår af den medsendte oversigt.

Indeksberegningsprogrammet
Indeksberegningsprogrammet er opdateret med de nye indekstal omregnet til de gamle indeksværdier således, at det kan bruges til indeksregulering efter de gamle indeksværdier.

Der kommer hurtigst muligt et nyt program, så indeksreguleringer også kan beregnes med de nye indekstal.

Bilag: Byggeomkostningsindeks

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.