Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

El-Branchens Akkordsystem erstatter Landspriskuranten

El-Branchens Akkordsystem (EBA) træder i kraft den 1. juli 2016.

Som tidligere meddelt i medlemsudsendelse E3/2016, træder El-Branchens Akkordsystem (EBA) i kraft den 1. juli 2016.

Det betyder, at efter 1. juli skal arbejde i akkord udbydes og udføres efter de nye regler i EBA, medmindre arbejdet er kalkuleret efter Landspriskuranten, eller der mellem virksomheden og akkordholderen er enighed om andet. Med andre ord skal fremtidig kalkulation ske efter principperne i EBA, hvis virksomhederne vil sikre sig bedst mulig overensstemmelse mellem den kalkulerede løn og den akkordindtjening, elektrikerne kan forvente ved at udføre arbejdet.

Der vil naturligvis være en overgangsperiode, hvor de to systemer fungerer parallelt, idet virksomhederne frem til 1. juli har
kalkuleret efter Landspriskuranten og derfor også kan kræve en senere akkord afregnet efter dette system.

TEKNIQ har indtil nu gennemført 7 åbne kurser og en række virksomhedstilrettede kursusforløb i EBA. Der vil i løbet af efteråret blive udbudt yderligere kurser, så alle, der har behov herfor, kan få en grundig introduktion til det nye system.Yderligere oplysninger
I kan finde flere informationer om EBA på TEKNIQ's hjemmeside www.tekniq.dk, og her vil efterårets kurser ligeledes blive annonceret.

 

(E-08/2016)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.