Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Arbejdsskadestyrelsen bliver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Den 1. juli 2016 bliver Arbejdsskadestyrelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under ATP-koncernen. Regler, praksis og rettigheder er uændrede.

Arbejdsgiverne vil fra 1. juli 2016 ikke længere modtage breve som f.eks. afgørelser og høringer fra Arbejdsskadestyrelsen, men i stedet fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedsstyrelsen overflyttes nemlig pr. denne dato og bliver sammen med det nuværende Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) til det nye Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det kendte AES-bidrag skal fortsat betales via Samlet Betaling.

Anmeldelse af arbejdsskader (ulykker) skal ske på samme måde som hidtil via EASY. Efter 1. juli 2016 vil adressen væ-re ændret til www.easy.aes.dk.

Det vil være ATP, der i praksis varetager sagsbehandlingen i arbejdsskadesager for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Ansvaret for reglerne på området ligger fortsat i fuldt omfang i Beskæftigelsesministeriet(T-12/2016)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.