Nicolai Siegumfeldt

Nicolai Siegumfeldt

Sekretariatschef

nsi@tekniq.dk

7742 4230

Valg af TEKNIQs revisions- og kontroludvalg

Bestyrelsens indstilling til TEKNIQs revisions- og kontroludvalg

Ifølge TEKNIQs nye vedtægter skal der vælges et revisions- og kontroludvalg. Bestyrelsen indstiller denne liste til valg til TEKNIQs revisions- og kontroludvalg:

  • Ole Beese Nielsen driver J. Beese VVS & Blik A/S i Odense. I TEKNIQ er han især kendt som kredsformand for TEKNIQ VVS Fyn, og han har de sidste par år blandt andet været valgt revisor.
  • Poul-Henning Vietz driver Vietz El-installation A/S i Hasle ved Aarhus. I TEKNIQ er han især kendt som kredsformand for TEKNIQ El Aarhus. Han har desuden haft en lang række udvalgsposter og hverv i foreningen.
  • Lars E. Holmegaard er adm. direktør i SIF Gruppen A/S, der har hovedsæde i Søborg ved København. Han har før været revisorsuppleant og har deltaget i forskelligt udvalgsarbejde.
  • Jens Frost Mikkelsen er adm. direktør i Intego A/S, der har hovedkontor i Aalborg. Han har tidligere været formand for TEKNIQ-Råd Nordjylland.
  • Lars Petersen driver vvs-virksomheden Oscar Petersen & Søn, der har afdelinger i Frederikshavn, Skagen m.m. Han har deltaget i forskelligt udvalgsarbejde i TEKNIQ.

Fremkommer der ikke en alternativ liste inden 20. august 2016, anses bestyrelsens liste for valgt uden urafstemning. Mindst 25 personer kan i forening sende en alternativt liste af navne til valg til revisions- og kontroludvalget. Det gøres ved at skrive en e-mail til Vivi Jalsøe - vj@tekniq.dk - med oplysning om, hvilken liste på fem personer der ønskes valgt. Virksomhedsnavn og navn på virksomhedsrepræsentant på forslagsstillerene skal ligeledes fremgå. Hvis der inden fristens udløb modtages en eller flere alternative lister, vil disse blive offentliggjort på TEKNIQs hjemmeside med angivelse af forslagsstillerne. Der vil derefter blive iværksat en urafstemning mellem de opstillede lister.

Valget til revisions- og kontroludvalget gælder for 3 år. Genvalg kan finde sted for én ny periode på 3 år.

Bestyrelsens liste har været i høring hos TEKNIQs kredsformænd inden bestyrelsen afgav sin endelige indstilling. Der har ikke været bemærkninger til listen.

Revisions- og kontroludvalgets opgave er at fastsætte et eventuelt vederlag til bestyrelsen, at foretage kritisk revision af regnskabet, at kontrollere, at indsendte valglister til valg til bestyrelsen opfylder vedtægternes krav til den samlede bestyrelses sammensætning, og at afgøre om forslag til vedtægtsændringer er af mindre karakter og at iværksætte urafstemninger.

Yderligere oplysninger: Nicolai Siegumfeldt, Telefon 7742 4230

(T-13/2016)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.