Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Integrationsgrunduddannelse – IGU – en ny mulighed for at ansætte medarbejdere med flygtningebaggrund

Fra 1. juli 2016 træder en ny ordning i kraft for virksomheder, der ansætter flygtninge. Denne ordning hedder IGU eller Integrationsuddannelsen.

IGU ordningen gælder for flygtninge og familiesammenførte til en flygtning mellem 18 til 40 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end 5 år.

Et IGU forløb varer 24 måneder, hvoraf 20 uger skal være et undervisningsfor-løb. Undervisningen koster ikke noget for virksomheden, og flygtningen får ikke løn fra virksomheden under skoleophold.

IGU stillingen er omfattet af den overenskomst, som gælder for virksomheden, herunder arbejdstid, overtidsbetaling og opsigelsesvarsler. Flygtningen aflønnes efter lærlingesatserne 1 og 2.

Virksomheder, som ansætter en flygtning i en IGU stilling, udbetales efter ansøgning en bonus på 20.000 kroner efter 6 måneder, og yderligere 20.000 kroner, når flygtningen har gennemført et fuldt 2-årigt IGU forløb.

Hvis du ønsker at ansætte en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning, kan du kontakte dit lokale jobcenter.

Virksomheden kan finde yderlige information på www.da.dk – en særlig faktaboks om ansættelse af flygtninge.

 

 (T-14/2016)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.