Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Tæt på medlemmerne

På TEKNIQs generalforsamling den 20. maj 2016 i Odense blev der truffet beslutning om ændring af TEKNIQs struktur.

Der er sket flere ændringer:
 • Medlemmerne af TEKNIQs bestyrelse vælges fremover direkte af TEKNIQs medlemmer gennem elektronisk urafstemning. Væsentlige fremtidige vedtægtsændringer vil også skulle vedtages via elektronisk urafstemning. Dette sker for at øge medlemsdeltagelsen i valg til bestyrelsen og andre væsentlige foreningsbeslutninger. Det vil fremover være lettere og hurtigere at deltage i valg.
 • TEKNIQs årsdage vil fremover blive mere dynamiske, og der vil blive flere af dem. Årsdage vil blive afholdt inden valg til bestyrelsen og vil derfor være en ramme for medlemsindflydelse og debat. 
 • Generalforsamlingen afskaffes, og der indføres et nyt revisions- og kontroludvalg, der blandt andet skal kontrollere foreningens regnskab, afstemninger m.m.
 • Der skabes større frihed for de enkelte medlemmer. Nu kan medlemmerne selv vælge, hvilken kredsforening de vil være medlem af. Den større frihed vil give kredsforeningerne mulighed for at udvikle sig frit til at skabe de bedst mulige tilbud og aktiviteter for medlemmerne.

På generalforsamlingen blev det desuden:
 • Besluttet at bestyrelsens forslag til bestyrelsesvalg skal være udsendt senest fire uger før årsdagen.
 • Tilkendegivet at hjemmesiden kan anvendes til at skabe tilslutning til forslag med henblik på urafstemning.
 • Lovet at kredsforeningerne kan indsende forslag, før bestyrelsen indstiller en liste af navne med henblik på valg til revisions- og kontroludvalget.
På generalforsamlingen blev der desuden nyvalgt to medlemmer af bestyrelsen. Det drejer sig om adm. direktør Bjørn H. Krarup, Wicotec Kirkebjerg og vvs-installatør Keld Søberg, VVS Søberg i Vojens. De afløste Jørgen Nielsen, der trådte ud af bestyrelsen efter salg af sin virksomhed, og Peter Rafn, der trådte ud af bestyrelsen i forbindelse med et jobskifte ved årsskiftet.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Anders Chr. Nielsen, Hjørring 
 • Bjørn Horne Krarup, Taastrup
 • Henning Mørk-Pedersen, Odense
 • Henrik Glud Olsen, Frederiksberg
 • Henrik Nielsen, Næstved
 • Bent Andersen, Brøndby
 • Frank Mortensen, Helsinge 
 • Henrik Fugmann, Valby
 • Søren Mogensen, Holstebro
 • Lars Dyrstrøm, Humlebæk
 • Lars Petrowsky, Vejle
 • Tom Lindquist, København
 • Torben Larsen, Højbjerg
 • Kjeld Søberg, Vojens

Forretningsudvalget består af:
 • Henrik Glud Olsen, Frederiksberg
 • Bent Andersen, Brøndby
 • Frank Mortensen, Helsinge 
 • Henrik Fugmann, Valby
 • Søren Schmidt, Brønshøj
 • Allan Jørgensen 

Læs mere om årsdag og generalforsamling

(T-11/2016)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.