Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Dansk Vandskadedag

Temadag med fokus på kvalitet og holdbare løsninger

Hvert år sker der mange skader på VVS-installationer – alene i 2014 udbetalte forsikringsselskaberne i nærheden af 2 mia. kr. i erstatning som følge af skader på installationer. Mange af disse skader skyldes slid og ælde.

Men i de sidste 5-10 år er der opstået nye typer af skader på installationer. Vandskadeudvalget, der består af en række organisationer og forsikringsselskaber, indkalder derfor til Dansk Vandskadedag.

På vandskadedagen sætter vi fokus på kvalitet i udførelsen af nye VVS-installationer, så de holder i mange år, og risikoen for vand- og bygningsskader minimeres.

Vi vil i løbet af dagen forsøge at give dig svar på en række spørgsmål:

• Er det blevet for svært at udføre en installation håndværksmæssigt korrekt?
• Ser vi nye typer af skader?
• Hvilke regler gælder for nye installationer og ved reparation?
• Hvilke produkter kan anvendes, så installationen får en lang levetid?
• Når skaden er sket - hvordan håndterer forsikringsselskaberne en skade?

Hvem bør deltage
Forsikringsselskabernes bygningstaksatorer, håndværkstaksatorer samt VVS-installatører, der etablerer nye installationer og/eller udbedrer skader.

Se tid, sted og program her.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.