Nicolai Siegumfeldt

Nicolai Siegumfeldt

Sekretariatschef

nsi@tekniq.dk

7742 4230

TEKNIQ Debatside går i luften

TEKNIQs nye debatside er klar

På TEKNIQs generalforsamling i 2016 blev det besluttet at oprette et forum på TEKNIQs hjemmeside, hvor foreningens medlemmer kan debattere og søge opbakning til støtte af forslag, der ønskes til urafstemning.

TEKNIQ går derfor nu i luften med TEKNIQ Debatside. Her kan TEKNIQs medlemmer frit diskutere branche- og foreningsforhold og søge opbakning til eventuelle forslag. Ordet er frit, men husk den gode tone.


(T-23/2016)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.